Demografia eta estadistika
 
 
 
 

Urduña-Orduña 4.080 biztanletako Hiria da, 2006eko urtarrilaren 1eko Udal Erroldan agerian agertzen diren datuak kontuan hartuta. Udal honek igoera izan du azkenengo urteotan eta 2006. urterako 4.100 biztanle izatera pasatzea espero da. Hiritar berriak gehienbat, kanpokoak dira, Ekuador aldekoak batik bat. Beste horrenbeste gertatzen da Nerbioigoienako gazteen kasuan, hauek azkenen bolada honetan asko izan baitira. Halaber, Hiri-Antolamendu Plan Orokorrean, etxebizitza-kopuru handia egitea pentsatuta dago eta horrek, zalantzarik gabe biztanleen kopuruaren hazkundea ekarriko du.

Hiriko biztanleen udal erroldan izena emateko Bulegoetako Erregistro orokorrera jo behar da, bertako idazki bat osatuz eta honako dokumentazioa aurkeztuz:

  • Etxebizitzaren baimen-idazkia edo
  • Alokatze-dokumentazioaren fotokopia
  • Eroslearen eskritura-orriaren fotokopia

Urduña Hiriko datu demografico guztiak jakiteko

Hiri Antolamendurako Plan Nagusiko San Frantziskoko 2.2. Egikaritzapen Unitatean eragina daukan Plan Berezia
2014-03-20
Honako hauxe erabaki zen alkatetzak 2014ko martxoaren 14an emandako ebazpenaren bidez: 1.- Hiri Antolamendurako Plan ... +Informazio gehiago

Aktibatu+ programaren aurkezpena, aurreztera eta ingurumena zaintzera bideratutako ekimena
2014-26-01
Aktibatu + programak udalerrietako biztanleen, ikastetxeetako ikasleen eta familien parte-hartze aktiboa sustatzen du. I... +Informazio gehiago