Industria

Urduñako Udalak enpresen garapena eta lanpostuen sorrera sustatu nahi ditu udalerrian. Udalerrian bertan, lurzoru industrial ugari dago, baita elkartegia ere. Horrez gain, babesa eta aholkularitza ere eskaintzen zaizkie udalerrian finkatzeko asmoa duten enpresei eta sustatzaileei.

Informazio gehiago: Urduñederra, Urduña Ederra, SL Telefonoa: 945383003. e-posta: urdunederra@urduna.com