Gizarte-Politikak

Gizarte-politikak txirotasuna eta gizarte-bazterketa sorrarazten dituzten gizarte-arazoak antzematea dauka helburu (langabezia, etxebizitza duina, hezkuntza, elikagaiak...), arazo horiek konponduko dituzten baliabide eta bitarteko teknikoak bilatzeko eta, horren bidez, biztanleen ongizate orokorra lortzeko.