Kontaktuak

POSTA ELEKTRONIKOA
Saileko zinegotzia: jose.luis.fernandez@bizkaia.net
Gizarte Ongizate Saila: gizartekintza@urduna.com
Gizarte-langileak: mllamas@urduna.com
ngomez@urduna.com
Gizarte-hezitzaileak: eise@urduna.com
Egoitza: egoitza@urduna.com
Eguneko zentroa: arkupea@urduna.com

TELEFONOAK
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak: 945 38 30 03
EISE: 688 828 025
Eguneko zentroa: 945 38 30 25
Biltegia: 688 828 025

UDAL-BULEGOAK
Kale Zaharra 2