Biztanleria

Biztanleria

Urduñak 4232 biztanle ditu gaur egun. Horietatik 2198 gizonezkoak dira, eta 2034, emakumezkoak. Udalaren Osoko Bilkurak onartutako zenbakizko laburpenaren arabera (erreferentzia-data 2019ko urtarrilaren 1a duena), atzerritarrak 318 pertsona dira, guztizkoaren %7,5. Marokotik etorritako komunitatea, eta neurri txikiagoan Ekuadorrekoa eta Aljeriakoa dira europarrak ez diren biztanle gehien dituztenak. Urduñan, guztira, Europatik, Afrikatik, Amerikatik eta Asiatik etorritako 35 estatu desberdinetako pertsonak bizi gara. Urduñarron batez besteko adina 45 urtekoa da.

Biztanleen udal-erroldan jasotako datuen arabera, 1997tik 2019ra Urduñak 326 pertsona irabazi ditu, hau da, %7,7 gehiago hazi da populazioa. Halere, jaiotzen kopurua asko jaitsi da. 2019an 19 jaiotza baino ez ziren izan, mende honetako markarik txikiena, alegia.

1997an 3906 biztanle zeuden, eta 2019an, 4232. Bi urte bitarteko epe horretako baliorik baxuena 1999an erregistratu zen, 3870 pertsonekin. Altuena, berriz, 2011n, 4259rekin.

Urduñako biztanleriaren bilakaera 2019. urtera arte.

 

Urduñako jaiotzen bilakaera 2019. urtera arte.